Лицензии

Листом від 27.03.2015р. № 2860/21/61-15 НКРКЕП повідомила, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»

ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.

Поставка природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом

Транспортірока (розподіл) природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ

Господарча діяльність з будівництва об`єктів IV і V категорії складності